club historie

De bloeiperiode van Handbalclub Posterholt

Handbal vereniging Posterholt

De bloeiperiode van handbalclub Posterholt loopt parallel met de bloeiperiode van de N.V. Textielfabriek Posterholt.

(Zie ook artikel: “N.V. Textielfabriek Posterholt”). Is dit toeval? Ik denk van niet.

De handbalclub wordt op 1 augustus 1950 opgericht door werknemers van deze textielfabriek.

Het bestuur wordt gevormd door de HH. G.Heemels (voorzitter), A.Waegemans (secretaris-penningmeester), P. Rieken en Mej. L. Meyers. De textielfabriek fungeert in volgende jaren als locatie waar zeer veel overleg tussen de bestuursleden onderling plaatsvindt.

Het aantal leden van deze zeer succesvolle vereniging stijgt van 24 dames in het jaar 1950  tot 186 dames en heren in het jaar 1965.

In iets meer dan 20 jaar worden liefst 120 kampioenschappen behaald!

Zowel de N.V. Textielfabriek Posterholt als de handbalclub H.C. Posterholt hebben beide in deze periode de naam Posterholt zowel nationaal als internationaal stevig op de kaart gezet.

Vanwege de kampioenschappen en deelname aan nationale en internationale toernooien vragen toeschouwers regelmatig aan de spelers/speelsters: “waar ligt dat Posterholt?”. De vereniging heeft door haar prestaties veel krediet opgebouwd bij zowel de Posterse bevolking en de lokale overheid en krijgt, indien gevraagd, steeds alle medewerking. Zo ook bij het organiseren van het grote Roerstreek-Cup toernooi. Tijdens dit jaarlijks terukerende toernooi op de laatste zondag van augustus worden rond de 100 wedstrijden gespeeld, vaak met meer dan 70 teams binnen een tijdsbestek van 7 uur! Een dergelijk groot evenement kan alleen georganiseerd worden met medewerking van de gehele Posterse gemeenschap.

Burgemeester Heemskerk en later burgemeester Van Heur ontvangen op het gemeentehuis regelmatig buitenlandse gasten tijdens de vele sportuitwisselingen. Zoals vermeld is H.C. Posterholt is een graag geziene gast tijdens de vele nationale en internationale tournooien.

De lijst van plaatsen in het toenmalige West-Duitsland waar de diverse teams worden uitgenodigd is groot. Er zijn kontakten met verenigingen in Frankfurt, Stuttgart, Gummersbach, Krefeld, West-Berlijn, Erkelenz, Wangen, Düsseldorf, Leverkusen etc.  

Voor de meeste sportuitwisselingen met buitenlandse teams worden meerdere dagen uitgetrokken. Naast de wedstijden zijn de vaste onderdelen: het onderbrengen bij de gastgezinnen, een ontvangst in het gemeentehuis, een tourrit door Zuid-Limburg en een afscheidsavond ‘bie Sjengske’ in de Julianazaal, het clublokaal van de vereniging.

In het midden van de 60er jaren beschikt de handbalclub over 12 teams. Een groot compliment aan het inmiddels 9-koppig bestuur dat over veel organisatietalent beschikt om de 12 teams in competitieverband en op de vele toernooien te kunnen laten handballen.

Elk team heeft naast trainingsfaciliteiten een trainer , een teambegeleider, een scheidsrechter en degene die het vervoer naar de uitwedstrijden regelt nodig. Dit zijn enkele tientallen vrijwilligers die gevonden moeten worden binnen de vereniging!

Voor deelname aan buitenlandse toernooien en kampioenswedstrijden wordt gebruik gemaakt van de plaatselijke busonderneming Göbbels en voor de tweewekelijkse uitwedstijden van taxibedrijf Geelen uit Melick.

De uitwedstrijden voor het 1e damesteam bestrijkt geheel Nederland en voor het 1e herenteam Zuid-Nederland.

 We gaan terug naar het jaar 1950. In dit oprichtingsjaar sluiten zich 24 dames aan en beginnen aan de wekelijkse training onder leiding van de heer Royakkers. Van 1950 tot 1971 wordt 11-handbal gespeeld, de meest succesvolle periode van de dames en na 1959 ook van de heren.

In de beginperiode begint de dames training tweemaal per maand één uur eerder om de dames de gelegenheid te geven het met de zeis gemaaide gras van het voetbalterrein naast de textielfabriek te verwijderen. Als tenue wordt gekozen de kleur wit voor de blouse en rood voor de broekrok. Het sporttenue wordt in 1950 door de dames zelf gemaakt. In het begin leidt dit wel tot enig kleurverschil.

De heer Metsemakers uit Roermond verzorgt na een half jaar de trainingen en met succes.

In 1952 wordt het allereerste kampioenschap behaald en er wordt dit jaar met twee damesteams gespeeld.  

In 1953 wordt de dames-jeugdafdeling opgericht en stijgt het aantal damesleden tot 68. Het eerste damesteam behaalt in 1953 weer het kampioenschap.

In de herfst van 1959 wordt  gestart met de zaalhandbalcompetitie, dus 7-handbal, dat op termijn het 11-handbal op het grote veld zal gaan vervangen.

Op 1 oktober 1959 wordt de herenafdeling opgericht en 18 heren worden als lid genoteerd, het ledenaantal stijgt tot 112.

Het zou te ver gaan om verder alle kampioenschappen te vermelden, wel de belangrijkste en dat zijn er vele!

In 1961, 2 jaar na de oprichting, wordt het 1e herenteam al kampioen in de districts 1e klasse.

Het dames-juniorenteam wordt 2e tijdens de nationale kampioenschappen in Den Haag. Ook de heren-junioren doen het goed en worden Limburgs kampioen.

Het jaar 1962 wordt een belangrijk jaar in de clubgeschiedenis. Het dames-junioren team wordt Nederlands kampioen veldhandbal.

Burgemeester Heemskerk ontvangt het kampioensteam met trainer Schmeits  in het gemeentehuis, er zullen nog vele ontvangsten volgen.

De zaalhandbalcompetitie wordt afgesloten met 5 kampioenschappen. Dit zijn het 2e, 4e en 5e damesteam en in de veldhandbalcompetitie het 1e en 2e herenteam met promotie.

In 1964 wordt in Hilversum het dames-juniorenteam in de zaal weer landskampioen. De heren-junioren behalen het Zuid-Nederlands kampioenschap en worden tijdens de nationale kampioenschappen 4e.

Ook worden de dames-junioren Nederlands veldhandbalkampioen terwijl de heren-junioren in Den Bosch weer een 4e plaats behalen.

Het betekent de kracht van de jeugdteams uit Posterholt met zijn ca. 3200 inwoners. Er zijn zowel bij de dames als heren slechts

12-14 junioren in de leeftijd van 15-18 jaar beschikbaar. Dit maakt de prestaties van deze Posterse junioren zeer uitzonderlijk omdat hun tegenstanders in de meeste gevallen uit veel meer leden in deze leeftijdscategorie kunnen putten.

Trainer Hunsdorfer blijkt in staat te zijn de voordelen van elke speelster en speler (lengte, snelheid, schotkracht etc.) in teamverband maximaal tot hun recht te laten komen. Zij vertegenwoordigden het Limburgse handbal tijdens de nationale junioren-kampioenschappen maximaal.

Het Limburgse handbal met Swift Roermond bij de dames en Sittardia uit Sittard en Blauw-Wit uit Neerbeek bij de heren is in Nederland gedurende deze periode trouwens toonaangevend.

In 1965 worden de dames junioren 2e tijdens de nationale kampioenschappen. De heren-junioren worden zowel op het veld als in de zaal Limburgs kampioen.

In 1966 worden zij 4e tijdens de nationale kampioenschappen.

De heren-senioren worden in dit jaar kampioen en zijn nu naast Sittardia de tweede Limburgse ploeg in de landelijke overgangsklasse.

Zoals gebruikelijk bij het behalen van landskampioenschappen en speciale overwinningen worden door harmonie en trommelcorps spelers of speelsters vanaf het buurtschap Donk bij de ‘Sjtoum’ afgehaald. Onder grote belangstelling gaat de stoet dan naar het clublokaal ‘bie Sjengske’.

De dames winnen in 1966 voor de 3e keer in successie de Roerstreek-Cup die nu voorgoed in de prijzenkast kan worden tentoongesteld.

Pastoor Rijcken is gaarne bereid voor 1967 een nieuwe beker ter beschikking te stellen.

In 1967 wordt met 48 personen een 5-daags tegenbezoek aan DJK Westen uit West-Berlijn gebracht, DJK Westen verbleef in 1965 enkele dagen bij de Posterse handbalfamilie.

De dames-senioren, in 1950 gestart in de laagste districtsklasse, spelen in vanaf 1967 in de hoofdklasse op 5 mei 1968 worden ze in Poeldijk landskampioen veldhandbal.

Er volgt, zoals gewoonlijk, weer een triomfale intocht met veel muziek. De stoet eindigt nu niet ‘bie Sjengske’ maar gaat verder door het dorp. Om dit kampioenschap te bereiken wordt in de voorafgaande wedstrijd, gesteund door 700 toeschouwers, Niloc Amsterdam met haar vele internationals in Posterholt verslagen. Trainer Jo Sonntag heeft de dames spel tactisch op de juiste wijze geïnstrueerd.

In 1969 wordt het 10-jarig jublileum van de herenafdeling gevierd en een heren-veteranen-team ingeschreven. Het ledenaantal leden komt nu uit op 242.

In 1971 wordt veldhandbal, het spel waar H.C. Posterholt de meeste successen behaalde, opgeheven. Men moet zich nu volledig richten op zaalhandbal. Voor zaalhandbal zijn in Posterholt geen goede trainingsfaciliteiten aanwezig.

Sinds 1959 wordt gebruik gemaakt van het gymnastiekzaaltje achter de kerk en een gymnastiekzaaltje in het naburige Karken.

Thuiswedstrijden vinden plaats in de sporthal te Roermond. Veel oud-speelsters en spelers die de handbalclub zo succesvol hebben gemaakt gaan vanwege leeftijd, verhuizing etc. de club verlaten. De jeugd wordt voor de zeer moeilijke taak gesteld deze gaten op te vullen en zich in de hoogste klassen te handhaven.

Dit blijkt achteraf teveel gevraagd en niet mogelijk. De generatie vóór hun is, zowel bij de dames als de heren, schijnbaar van een uitzonderlijke klasse geweest. Ze kregen, in tegenstelling tot hun jeugdige opvolgers, wel de tijd om al deze successen stap voor stap te behalen.

Veel oud speelsters en spelers zijn achteraf dankbaar deze succesvolle handbalperiode te hebben mogen meemaken. Niet alleen voor het mooie van de team-sport handbal maar ook door de vele reizen door Nederland en het buitenland met de hierbij opgedane ervaringen en sportieve contacten. Een oude-handballer zei: “af en toe leek de handbalclub wel een reisbureau”! We kunnen de handbalclub (bestuur) dankbaar zijn ons al die mogelijkheden gegeven te hebben”.

Anno 2018, 68 jaar na de oprichting, wordt in Posterholt nog steeds handbal gespeeld. Aan de competitie wordt deelgenomen met 2 jongens en 2 meisjesteam, 3 gemengde teams en 2 veteranenteams. Het zal het voor de jeugdteams bijna onmogelijk worden de in het verleden behaalde successen op termijn te evenaren.

In een verhoudingsgewijs kleine gemeenschap hebben we van 1950 tot 1970 te maken gehad met een uitzonderlijke, handbal minnende generatie, gesteund door een bijzonder actief bestuur.

Het motto: ‘succes stimuleert enorm’ was op deze handbalclub van toepassing.

Bron: “Feestgids bij de viering van het 25-jarig jubileum van H.C. Posterholt”

Foto: uit de dorpsfilm “Postert in 1959”, verkrijgbaar in het Roerstreekmuseum.

www.postert.nl

 
Ruim 70 Jaar plezier in sport en teamwork

Handbal